กิจกรรมบริษัทโซดิกได้จัดสรร วัคซีนป้องกันไวรัส Covid-19 Booster เข็มที่3 ให้กับพนักงาน